| Tālruņi +371 67247656, +371 29432705 | E-pasts: info@akoms.lv |


Klients = pieprasījums, mēs = piedāvājums

Pieprasījums = noteiktā laikā, noteiktā vietā

Mēs = noteiktajā laikā, noteiktajā vietā

Laiks (t) = $
.. gan klientam, gan (paldies Dievam) arī mums...

© 2010 - ... - AKOMS