| Tālruņi +371 67247656, +371 29432705 | E-pasts: info@akoms.lv |


Galvenais uzsvars sadarbībā ar mūsu klientiem ir piemērotāko risinājumu piedāvāšana, lai optimizētu ikdienas darbu un laicīgi izvairītos no uzņēmuma operatīvā darba pārtraukumiem.

Piedāvāto risinājumu pamatā ir pilna datortehnikas diagnostika, tās tehniskā stāvokļa notiekšana, programmatūras licenču nepieciešamības analīze.
Ar uzņēmuma darba procesu analīzes palīdzību nosakām reāli nepieciešamo tehnikas un programmatūras bāzi, kā arī izstrādājam priekšlikumus maksimālai darba nepārtrauktības nodrošināšanai.
Individuāli var tikt izstrādāti priekšlikumi datortehnikas izvietošanai uzņēmuma telpās un ar to saistīta droša datortīkla izveide.

© 2010 - ... - AKOMS