| Tālruņi +371 67247656, +371 29432705 | E-pasts: info@akoms.lv |


Apkalpojam datortehniku

SIA A Koms specializējas vidējo un mazo uzņēmumu datortehnikas apkalpē. Deviņu gadu pieredze liecina par šī pakalpojuma vērtīgumu, jo ir svarīgi veikt regulāru klienta IT sistēmas kontroli un diagnostiku, lai potenciālās problēmas tiktu novērstas pat pirms tās ir sagādājušas neērtības Jūsu darbam.

Uzņēmums specializējas mazo un vidējo uzņēmumu datortehnikas apkalpošanā. Deviņu gadu pieredze liecina par šī pakalpojuma vērtīgumu, jo ir svarīgi veikt regulāru klienta IT sistēmas kontroli un diagnostiku, lai potenciālās problēmas tiktu novērstas pat pirms tās ir sagādājušas neērtības Jūsu darbam. Lai pilnvērtīgi izprastu risinājumu, kurš būs vispiemērotākais, nepieciešama tikšanās ar klientu, kā arī datortehnikas pirmreizējā apskate. Šī apskate ietver arī klienta iztaujāšanu par funkcijām, kuras tiek veiktas ar esošo datortehniku, kā arī klienta vispārējo vērtējumu par tās lietošanu un galvenajām darba uzlabošanas vēlmēm. Pēc tam, kad ir veikta datortehnikas pirmreizējā apskate, klientam tiek sagatavota atskaite par vispārējo datortehnikas stāvokli, tiek sagatavoti ieteikumi darba efektivitātes uzlabošanai, kā arī noteikti vājie posmi un piedāvāti risinājumi. Vadoties pēc šiem ieteikumiem un tāmes, klients izvēlas sev vēlamo apkalpes apjomu un tiek noslēgts apkalpes līgums. Apkalpes līgums, atkarībā no tā satura, sniedz klientam nodrošinātas regulārās apkopes, datu drošības, bojātās datortehnikas nomaiņu klienta telpās, konsultācijas pa tālruni, u.c. priekšrocības.

© 2010 - ... - AKOMS